Regulamin

Regulamin sprzeda偶y kurs贸w on-line na platformie kurs贸w Los geht鈥檚!

 

Dzie艅 dobry!

Nazywam si臋 Justyna Magic-Goliasz i jestem tw贸rc膮 kursu on-line, kt贸ry mo偶esz kupi膰 pod adresem聽https://www.losgehts-deutsch.com/kurs-niemieckiego-online/

Dla formalno艣ci, moje dane rejestrowe: Justyna Magic-Goliasz, Parzivalstr. 4, 80804 M眉nchen, Deutschland, DE316541849.

Poni偶ej znajdziesz regulamin, w kt贸rym zawarte zosta艂y informacje m.in. o sposobie z艂o偶enia zam贸wienia i zawarcia umowy, dost臋pnych formach p艂atno艣ci, czy post臋powaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pyta艅, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail聽info@losgehts-deutsch.com聽lub聽telefonicznie +49 (151) 63 86 89 45.

Pozdrawiam i 偶ycz臋 udanych zakup贸w

Justyna Magic-Goliasz

 

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje si臋 nast臋puj膮ce znaczenie poni偶szych poj臋膰:

Kurs聽鈥 kurs on-line pt. 鈥濳orespondencja biznesowa po niemiecku czyli jak pisa膰 naprawd臋 dobre e-maile w pracy鈥, kt贸rego tw贸rc膮 jest Sprzedawca,

Kupuj膮cy聽鈥 osoba fizyczna, osoba prawna lub u艂omna osoba prawna,

Konsument聽鈥 osoba fizyczna zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 niezwi膮zan膮 z bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮,

Operator P艂atno艣ci聽鈥 Przelewy24,

Regulamin聽鈥 niniejszy regulamin, dost臋pny pod adresem聽https://www.losgehts-deutsch.com/regulamin/聽,

Strona聽鈥 strona internetowa dost臋pna pod adresem聽https://www.losgehts-deutsch.com/聽,

Sprzedawca聽鈥 Justyna Magic-Goliasz, prowadz膮cy / prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 鈥濲ustyna Magic-Goliasz鈥, ul. Parzivalstr. 4, 80804 Monachium, NIP: 聽DE316541849.

Postanowienia wst臋pne

Za po艣rednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzeda偶 Kursu oraz 艣wiadczy na rzecz Kupuj膮cego us艂ug臋 drog膮 elektroniczn膮 polegaj膮c膮 na umo偶liwieniu Kupuj膮cemu zawarcia ze Sprzedawc膮 umowy o dostarczenie tre艣ci cyfrowych w postaci Kursu.

Us艂uga, o kt贸rej mowa w ust. 1 powy偶ej, 艣wiadczona jest na rzecz Kupuj膮cego nieodp艂atnie. Odp艂atne s膮 natomiast umowy o dostarczenie tre艣ci cyfrowych zawierane za po艣rednictwem Strony.

Do dokonania zakupu za po艣rednictwem Strony konieczne jest spe艂nienie nast臋puj膮cych warunk贸w technicznych przez komputer lub inne urz膮dzenie Kupuj膮cego:

dost臋p do Internetu,

standardowy system operacyjny,

standardowa przegl膮darka internetowa,

posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Do korzystania z Kursu konieczne jest spe艂nienie nast臋puj膮cych warunk贸w technicznych przez komputer lub inne urz膮dzenie Kupuj膮cego:

dost臋p do Internetu,

standardowy system operacyjny,

standardowa przegl膮darka internetowa,

standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),

standardowa przegl膮darka plik贸w .pdf (np. AdobeReader),

standardowy odtwarzacz plik贸w wideo (np. WindowsMediaPlayer),

posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Kupuj膮cy nie mo偶e dokona膰 zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

Zakazane jest dostarczanie przez Kupuj膮cego tre艣ci o charakterze bezprawnym, w szczeg贸lno艣ci poprzez przesy艂anie takich tre艣ci w ramach formularzy dost臋pnych na Stronie.

W celu zapewnienia bezpiecze艅stwa Kupuj膮cemu i przekazu danych w zwi膮zku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje 艣rodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro偶enia bezpiecze艅stwa 艣wiadczonych us艂ug, w szczeg贸lno艣ci 艣rodki s艂u偶膮ce zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Sprzedawca podejmuje dzia艂ania w celu zapewnienia w pe艂ni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupuj膮cy powinien poinformowa膰 Sprzedawc臋 o wszelkich nieprawid艂owo艣ciach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.

Wszelkie reklamacje zwi膮zane z funkcjonowaniem Strony, Kupuj膮cy mo偶e zg艂asza膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail聽info@losgehts-deutsch.com聽. W reklamacji Kupuj膮cy powinien poda膰 imi臋 i nazwisko, adres do korespondencji, a tak偶e rodzaj i dat臋 wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci zwi膮zanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca b臋dzie rozpatrywa膰 wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygni臋ciu na adres e-mail sk艂adaj膮cego reklamacj臋.

Wszystkie ceny podane na Stronie s膮 cenami brutto.

Prawa w艂asno艣ci intelektualnej

Sprzedawca poucza niniejszym Kupuj膮cego, 偶e Kurs stanowi utw贸r w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do kt贸rego prawa autorskie przys艂uguj膮 Sprzedawcy.

Sprzedawca poucza niniejszym Kupuj膮cego, 偶e dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupuj膮cego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przys艂uguj膮cych Sprzedawcy do Kursu i mo偶e skutkowa膰 odpowiedzialno艣ci膮 cywiln膮 lub karn膮.

Zakup Kursu

W celu zakupu Kursu, Kupuj膮cy musi podj膮膰 nast臋puj膮ce kroki:

wybra膰 wariant Kursu spo艣r贸d dost臋pnych na Stronie,

klikn膮膰 w przycisk 鈥濳up kurs鈥,

wype艂ni膰 formularz zam贸wienia, podaj膮c dane niezb臋dne do realizacji zam贸wienia i wybieraj膮c spos贸b p艂atno艣ci 鈥 wyb贸r sposobu p艂atno艣ci ogranicza si臋 do wyboru Operatora P艂atno艣ci, poniewa偶 jedyn膮 form膮 p艂atno艣ci za Kurs jest p艂atno艣膰 elektroniczna za po艣rednictwem wybranego Operatora P艂atno艣ci,

zaakceptowa膰 Regulamin 鈥 akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezb臋dna do dokonania zakupu,

klikn膮膰 w przycisk 鈥濳upuj臋 i p艂ac臋鈥.

Po klikni臋ciu w przycisk 鈥濳upuj臋 i p艂ac臋鈥, Kupuj膮cy zostanie przeniesiony na stron臋 Operatora P艂atno艣ci celem dokonania zap艂aty ceny za Kurs.

Po skutecznym dokonaniu p艂atno艣ci, Kupuj膮cy zostanie przeniesiony na Stron臋 z potwierdzeniem zakupu. Z t膮 chwil膮 umow臋 o dostarczenie tre艣ci cyfrowych w postaci Kursu uwa偶a si臋 za zawart膮 mi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedawc膮. Potwierdzenie zakupu Kupuj膮cy otrzyma r贸wnie偶 na adres e-mail podany w formularzu zam贸wienia.

Udost臋pnienie Kursu

Zakupiony Kurs zostanie udost臋pniony Kupuj膮cemu w nast臋puj膮cy spos贸b: poprzez dost臋p do platformy kurs贸w za pomoc膮 indywidualnej nazwy u偶ytkownika i has艂a.

Zakupiony Kurs zostanie udost臋pniony Kupuj膮cemu w nast臋puj膮cym terminie: w dniu rozpocz臋cia kursu podanym na stronie kursu, kt贸r膮 mo偶na znale藕膰 pod adresem:聽https://www.losgehts-deutsch.com/kurs-niemieckiego-online/

Odst膮pienie Konsumenta od umowy

Konsument, kt贸ry zawar艂 umow臋ze Sprzedawc膮 na odleg艂o艣膰, mo偶e w terminie 14 dni kalendarzowych odst膮pi膰 od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w wskazanych poni偶ej.

Prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do um贸w o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.

Aby odst膮pi膰 od umowy, Konsument musi poinformowa膰 Sprzedawc臋 o swojej decyzji o odst膮pieniu od umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia 鈥 na przyk艂ad pismo wys艂ane poczt膮, faksem lub poczt膮 elektroniczn膮.

Konsument mo偶e skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od umowy, kt贸re mo偶e otrzyma膰 wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 z tak膮 pro艣b膮, jednak nie jest to obowi膮zkowe.

Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wys艂a艂 informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego Konsumentowi prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.

W przypadku odst膮pienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta p艂atno艣ci niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym Sprzedawca zosta艂 poinformowany o wykonaniu prawa odst膮pienia od umowy.

Odpowiedzialno艣膰 za wady

Sprzedawca ma obowi膮zek dostarczy膰 Kupuj膮cemu Kurs wolny od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl臋dem Kupuj膮cego, je偶eli Kurs ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 (r臋kojmia za wady).

Je偶eli Kupuj膮cy stwierdzi wad臋 Kursu, powinien poinformowa膰 o tym Sprzedawc臋, okre艣laj膮c jednocze艣nie swoje roszczenie zwi膮zane ze stwierdzon膮 wad膮 lub sk艂adaj膮c o艣wiadczenie stosownej tre艣ci.

Kupuj膮cy mo偶e skorzysta膰 z formularza reklamacyjnego, kt贸re mo偶e otrzyma膰 wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 z tak膮 pro艣b膮, jednak nie jest to obowi膮zkowe.

Kupuj膮cy mo偶e kontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 zar贸wno poczt膮 tradycyjn膮, jak r贸wnie偶 poczt膮 elektroniczn膮.

Sprzedawca ustosunkuje si臋 do sk艂adanej przez Kupuj膮cego reklamacji w ci膮gu 14 dni od dnia dor臋czenia mu reklamacji za pomoc膮 takiego 艣rodka komunikacji, przy wykorzystaniu kt贸rego reklamacja zosta艂a z艂o偶ona.

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plik贸w cookies opisane zosta艂y w polityce prywatno艣ci i plik贸w cookies dost臋pnej pod adresem聽https://www.losgehts-deutsch.com/polityka-prywatnosci/

Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅

Sprzedawca wyra偶a zgod臋 na poddanie ewentualnych spor贸w wynik艂ych w zwi膮zku z zawartymi umowami o dostarczenie tre艣ci cyfrowych na drodze post臋powania mediacyjnego. Szczeg贸艂y zostan膮 okre艣lone przez strony konfliktu.

Konsument ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Mi臋dzy innymi, Konsument ma mo偶liwo艣膰:

zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z zawartej umowy,

zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Konsumentem a Sprzedawc膮,

skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej statutowych zada艅 nale偶y ochrona konsument贸w.

Bardziej szczeg贸艂owych informacji na temat pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅, Konsument mo偶e szuka膰 na stronie internetowej聽http://www.uokik.gov.pl.

Konsument mo偶e r贸wnie偶 skorzysta膰 z platformy ODR, kt贸ra dost臋pna jest pod adresem聽http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma s艂u偶y rozstrzyganiu spor贸w pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami d膮偶膮cymi do pozas膮dowego rozstrzygni臋cia sporu dotycz膮cego zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowej umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug.

Pozosta艂e postanowienia

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwo艂ywania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupuj膮cego, w tym w szczeg贸lno艣ci warunk贸w um贸w zawartych przed dokonaniem zmiany.

Sprzedawca zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 wprowadzania zmian w Regulaminie. Do um贸w zawartych przed zmian膮 Regulaminu stosuje si臋 Regulamin obowi膮zuj膮cy w dacie zawarcia umowy.

Niniejszy Regulamin obowi膮zuje od dnia 30.08.2018. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dost臋pne s膮 do 艣ci膮gni臋cia w formacie .pdf 鈥 linki znajduj膮 si臋 poni偶ej Regulaminu.

Copyright 漏 2024

Los geht's! Kursy j臋zyka niemieckiego online

www.platforma.losgehts-deutsch.com